Jag fortsätter min utveckling av mitt batterimodulsystem

Av Magnus Eriksson

Det är kostsamt att utveckla dessa batteripaketssystem så jag skulle vara mycket tacksam om du som privatperson eller företag skulle vilja komma med några ekonomiska bidrag eller med material att använda i mitt arbete för att utveckla dessa system jag arbetar med. Jag hoppas att du tycker att detta jag jobbar med är intressant så…