Stöd för solceller

Skattereduktion för grön teknik, rotavdrag och solcellsstöd – det finns flera ekonomiska stöd för dig som investerar i solceller. Här går vi igenom vilka och hur du kan ta del av dem.

Skattereduktion för grön teknik – grön rot

Från och med den 1 januari 2021 kan du som installerar solceller få skattereduktion för grön teknik, även kallad grön rot.

Skattereduktion för grön teknik innebär att ca 15 procent dras av på kostnaden för arbete och material. Övriga kostnader, exempelvis resor, inkluderas inte. 

Du kan få ett avdrag på maximalt 50 000 kr per år och per person. Har din villa eller ditt fritidshus flera ägare kan varje person göra ett avdrag på upp till 50 000 kr. Hur mycket skattereduktion du har rätt till beror på hur mycket skatt du har betalat och om du använt skattereduktionen tidigare under året. 

I vår offert anger vi en skattereduktion på 15 procent och på fakturan som du betalar har vi dragit av detta. Därefter ansöker vi om ersättning från Skatteverket. Skulle ansökan inte gå igenom så fakturerar vi dig kvarstående belopp.

Läs mer om grön skattereduktion hos Skatteverket

Rotavdrag

Har du redan använt ditt skatteavdrag för grön teknik för året kan du göra ett rotavdrag på 30 procent på arbetskostanden – runt 9 procent på totalkostanden – för din solcellsinstallation. Du kan få rotavdrag på maximalt 50 000 kr per person och år och vi gör avdraget direkt på din faktura.

Meddela oss om du vill att vi ansöker om rotavdrag istället för skattereduktion för grön teknik när du beställer dina solceller.

Läs mer om rotavdrag hos Skatteverket

Solcellsstöd

Den 1 januari 2021 ersatte skattereduktion för grön teknik det tidigare statliga solcellsstödet. Regeringen har nu avsatt 260 miljoner kronor för att personer som ansökt om solcellsstöd, men fått avslag på grund av att de avsatta pengarna tagit slut, ska få ta del av stödet.

Från och med den 1 december 2021 kommer Länsstyrelsen att kontakta alla sökanden som:

  • ansökte om solcellsstöd senast 7 juli 2020
  • påbörjade installationen senast 31 december 2020
  • i övrigt uppfyller kraven

Du som har fått rotavdrag för din solcellsinstallation behöver inte betala tillbaka det eftersom solcellsstödet även kan täcka material- och projekteringskostnader.

Läs mer om solcellsstödet 2021 hos Skatteverket

Vanliga frågor och svar om stöd för solceller

Kan skattereduktionen för grön teknik kombineras med solcellsstöd eller vanlig rot?Hur vet jag hur mycket skattereduktion för grön teknik eller rotavdrag jag kan få?Hur vet jag om jag har rätt till skattereduktion för grön teknik?

Du som privatperson kan få skattereduktion för installation av grön teknik, exemeplvis en solcellsanläggning. Skatteverket har mer informatiom om vilka krav du och installationen måste uppfylla.

Mer om rätt till skattereduktion för installation av grön teknik hos Skatteverket