Få möjlighet att kunna göra

Grönt ROT-avdrag för solceller och batterilagring och installations arbetet.

Se nedan på följande länken till skatte verket vad som gäller eller kontakta oss på CleanPowerSweden

Passa på att investera i solceller och batterilagrings system och få göra avdrag för jobbet och en del av materialet https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik/safungerarskattereduktionenforgronteknik.4.676f4884175c97df4192870.html