Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

UNDER 2023!

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller Fi2022/02811

Publicerad 20 oktober 2022

Ladda ner:

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att skattereduktionen för installation av grön teknik, det s.k. gröna avdraget, ska förändras genom att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna. I promemorian lämnas ett förslag med den innebörden.

Förslaget medför ändring i 7 § lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.