Här har vi samlat en rad vanliga frågor och svar om solpaneler. Är det något mer du undrar över eller vill veta mer om, tveka inte att kontakta oss!

MILJÖ

 • ÄR Solenergi så bra som man säger?

Ja. Solen är en 100% förnybar energikälla och solenergin som solpaneler producerar är helt fri från utsläpp. Det innebär att solceller är en av få miljövänliga och bestående energikällor som inte skadar vår planet. Den är också extremt kraftfull. Den mängd solenergi som når jorden varje dag är över 8000 gånger större än vad jodens befolkning gör av med på ett år. Det behöver vi börja dra nytta av.

 • Har solenergi någon negativ påverkan på miljön?

Solpanelernas enda negativa miljöpåverkan är i tillverkningsprocessen som inte ska förringas. Dock blir tillverkningen av solpaneler mer och mer effektiv ju fler som produceras och med tekniska framsteg förväntas processen förbättras än mer. Det finns en s.k energiåterbetalningstid som är ett mått som avser tiden det krävs för att en produkt ska återbetala och kompensera för den energi som gick åt under dess tillverkning. För solpaneler i Sverige ligger den tiden på ca 2-3 år vilket är väldigt lite jämfört med andra alternativ inom energisektorn.

 • Vad ger solpaneler för klimatnytta?

Vi ska komma ihåg att Sverige är en del av en större marknad. Det vi gör här påverkar inte bara oss själva. När vi producerar för lite el tvingas vi importera energi som framställts av fossila bränslen som gas, kol, olja eller kärnkraft i andra länder.  Men om vi kan producera tillräckligt med energi för att täcka våra egna behov och mer kan vi i stället exportera billigare och renare el utomlands. På så vis kan vi bidra till att minska användningen av fossila bränslen även utomlands.

 • Kan lilla jag verkligen göra skillnad?

Alla kan inte göra allt, men många kan göra något. Om vi börjar tänka mer klimatsmart och fler privatpersoner och företag investerar i solenergi kan vi tillsammans ta stora steg mot ett mer hållbart liv och ljusare framtid. Därför är solceller inte bara en smart investering för dig själv, din plånbok och ditt hus utan framför allt också för vårt klimat, vår miljö och vår planet och framtida generationer. Varje steg är viktigt. Att investera i solpaneler innebär sällan något avkall på din vardag. Tvärt om kan du leva livet som vanligt, men med lite bättre samvete. Nu är tiden då vi behöver snabba på omvandlingen till förnybar energi och minska användningen av fossila bränslen.

EKONOMI

 • Vad kosta Solceller?

Priset på solpaneler har gått ner de senaste åren till följd av att det produceras mer solceller runt om i världen samt en utveckling av såväl teknik som produkt. Vad en anläggning kostar beror bland annat på anläggningens storlek, märke och effekt. CleanPowerSweden erbjuder både helhetslösningar och Material för dig som vill bygga off Grid system, med komplett leverans och säker installation och med ansvar för garantier och service efter installation. Vi hjälper dig att beräkna en anläggning som passar din elkonsumtion, ditt tak och din plånbok. För mera information hör av er räknar vi på pris som kommer att passa er våra räkneexempel för mer prisinformation. Produkter – Clean Power Sweden Tas fram i olika kalkylprogram där även montering och priser på materialet visas för dig som kund.

 • Hur mycket pengar kan jag spara på solceller?

Hur mycket du sparar på att installera solceller beror på anläggningens storlek, effekt, taklutning samt placering, men generellt brukar avkastningen för privatpersoner ligga på mellan 7-10% per år. Det innebär att du varje år sparar motsvarande 7-10% av anläggningens totala kostnad genom att du dels producerar din egna rena el och dels säljer den el som du själv inte nyttjar. På 10-15 år har de flesta sparat in lika mycket som anläggningen kostar vilket gör att du därefter går med vinst i ytterligare minst lika länge som din egen elproducent.

Dessutom är solceller lönsamt av fler skäl. För det första bidrar staten med subventioner. För det andra visar nyligen genomförda studier att solceller ökar värdet på huset. Och för det tredje kan du räkna med pålitlig och ren el till ett stabilt och bra pris för en lång tid framöver där du inte påverkas i lika stor grad av stigande elpriser och elbrist. 

En sista och kanske den mest väsentliga fördelen med solel anser vi dock vara dess positiva påverkan på vår gemensamma framtid med ett hållbart och fossilfritt energisystem. Solen är en 100% förnybar energikälla som vilket är ytterst värdefullt ur ett miljöperspektiv. Solel är därför ett bra och skonsamt sätt att producera el på för såväl privatpersoner som företag i liten och stor skala. Det sparar på vår planet

 • Kan jag sälja el jag inte använder själv?

Ja, den el som du själv inte använder matas automatiskt ut på elnätet. För att få betalt för din överskottsel är det viktigt att du väljer ett elhandelsföretag som betalar bra för din el. Vanligtvis betalar elhandelsföretagen ett s.k. spot-pris samt ett påslag på 10-30 öre/kWh . den totala ersättningen brukar ligga på 40-60 öre/kWh, men det finns vissa som betalar mer.60 öre/kWh, men det finns vissa som betalar mer.

Dessutom har du som mikroproducent av förnybar el rätt till en skattereduktion på 60 öre/kWh för din överskottsel som du matar ut på nätet (dock max så många kWh el som du själv tar ut från nätet under året och max 30000kWh/år). Den skattereduktionen kommer färdigtryckt på den årliga inkomstdeklarationen och pengarna betalas tillbaka som en del av skatteåterbäringen.

Inkomsterna av elförsäljning räknas inte som näringsverksamhet utan som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Det gör att du kan sälja el för upp till 40000 kr/år utan att behöva betala inkomstskatt. När du säljer el kan du också befrias från att betala moms om din försäljning understiger 30000 kr/år. Den momsbefrielsen är frivillig och anmäls till skatteverket. Mer information finns på den här sidan Grön teknik – Privat | Skatteverket

Du har även möjlighet att ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten vilket kan ge dig ca 10 öre/kWh i extra inkomst på den överskottsel som du säljer. Dessutom betalar er nätägare ut så kallad ”nätnytta” på cirka 5 öre/kWh för överskottselen. Vi på CleanPowerSweden hjälper dig självklart att ordna med elcertifikaten.

 • Vad innebär ”Grönt Avdrag”

År 2023 införs ett så kallat grönt skatteavdrag som innebär att du får dra av 20 % av investeringskostnaden till ett belopp som uppgår till högst 50 000 kronor när du köper solceller. Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget där du som privatperson kan göra skatteavdrag för både arbets- och materialkostnader direkt på fakturan.

Jämfört med det tidigare solcellsstödet som kunde sökas fram till sommaren 2020 innebär det nya avdraget att man som kund inte behöver göra ansökan själv och investeringen blir mindre direkt vid köptillfället.

 • Ska jag investera i solceller nu eller vänta?

Priserna på solpaneler har sjunkit avsevärt under de senaste 20 åren. Vilket ju såklart är jättebra! Nu har vi dock sett relativt stabila priser på solpaneler de senaste åren samtidigt som intresset ökar. Nya studier visar att 54% av svenskarna överväger att skaffa solpaneler någon gång under den närmsta framtiden. Och varannan person tror att solenergi är den förnybara energikälla som vi kommer att använda oss mest av om 20 år. Det tycker vi låter härligt.

Tekniken kommer självklart att utvecklas i takt med att solel blir vanligare och fler väljer att installera paneler. Precis som med all teknik. För oss är det dock inget skäl till att vänta. Just nu ligger miljö- och klimatfrågan högt upp på regeringens dagordning och man kan förvänta sig att stöd kommer finnas även framöver.

Vi vill gärna se solpaneler som en investering snarare än en utgift. Varje år med solpaneler på taket innebär en besparing av el du inte behöver köpa samt en inkomst för den överskottsel som du producerar. Och efter återbetalningstiden utgör solpanelerna en ren vinst.

 • Hur gör jag för att investera i Solceller?

Det är enkelt. Fyll i en intresseanmälan här. info@cleanpowersweden.com Där anger du din adress, och dina kontaktuppgifter. Kort därefter kontaktar vi dig för mer information, några kompletterande frågor och så småningom en offert.

Vi uppmuntrar dig även att läsa på och bekanta dig med solpaneler och solenergi. Det är en viktig investering och vi är måna om att du ska känna dig trygg i ditt beslut. Sidor som vi rekommenderar för fördjupning är bland andra 

När du skickar en intresseanmälan till oss får du en personlig kontakt som kan svara på alla dina frågor och som hjälper dig hela vägen.

PRODUKT

 • Hur fungerar Solceller?

Solpaneler består av solceller som har ett halvledarmaterial bestående av kisel – det näst vanligaste grundämnet på jorden. När panelerna träffas av solljus skapas en spänning mellan framsidan och baksidan. Den spänningen bildar elektrisk ström, s.k likström, som via en växelriktare omvandlas till växelström så att du kan använda den hemma. I första hand går strömmen till att täcka husets direkta behov och överskottet går sedan per automatik ut på elnätet.

Solcellerna producerar självklart mest el en solig dag, men vanligt solljus, även om det är molnigt, räcker gott och väl till att producera energi. Solcellerna arbetar också bättre i lite kyligare förhållanden som här i Norden.

 • Hur mycket el kan jag producera?

Elproduktionen beror på anläggningens storlek och effekt samt placering. Generellt omvandlas ca 17-22 % av den inkommande solenergin till el. Det brukar ge 800-1100kWh per installerat kW per år. På en normal villa kan det generera omkring 8000 kWh per år.

 • Hur vet jag hur mycket jag producerar och säljer?

Om du inte redan har en elmätare som kan mäta ingående såväl som utgående el är din nätägare skyldig att installera det i samband med att installationen av solpanelerna. Det hjälper vi på CleanPowerSweden dig med att ordna. På samma sätt som ditt elbolag läser av mätaren för att veta hur mycket el du köpt kommer de läsa av hur mycket el du sålt. Det kommer alltså synas på dina fakturor från elbolaget.

För att veta hur mycket el dina solpaneler totalt sett genererar kan du enkelt läsa av din konsumtion och produktion via en app. Exakt vilken app som används beror på vilken anläggning som installeras. Apparna visar och samlar information om hur mycket el du använder själv och hur mycket du säljer ut på nätet.

 • Har solpanelerna någon garanti?

Ja. Vi på CleanPowerSweden är noga med såväl kvalitet i produkt som säker och trygg installation. Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg hela vägen. Därför erbjuder vi några av marknadens bästa garantier på såväl produkt och effekt som installation. Exakta garantier beror på vilken anläggning som installeras. Det specas i din offert.

 • Hur fungerar solpaneler med Sveriges årstider och klimat?

Vi har tillräckligt med soltimmar i Sverige för att det ska löna sig med solpaneler. Det har faktiskt även visat sig att Sverige, liksom övriga nordiska länder, har ett optimalt klimat för solceller eftersom de producerar bättre och mer effektivt när det inte är allt för varmt.

Solpanelernas energiproduktion står såklart i direkt relation till hur mycket solen skiner, utan att de för den sakens skull går ner på noll en molnig dag. Solpanelerna producerar el så fort det finns ljus även om det inte är strålande sol. Panelerna producerar dock självfallet mer el under sommarhalvåret än under vintertid. De påverkas dock inte direkt av snö, is eller regn. Faktum är att solljus som reflekteras i snö tvärt om kan skapa en synergieffekt som gör att solcellerna producerar extra mycket el. Eventuell is på panelerna har inte effekt på inkommande solenergi eftersom solstrålarna går rakt igenom. Och regn fungerar mest som en paneltvätt. Dock innebär ju regn ofta mulet väder vilket såklart betyder att solcellerna inte producerar på max.

Sett över hela året kan det i Sverige vara svårt att klara sig enbart på solenergi under vinterhalvåret eftersom vi så har få soltimmar per dag och det dessutom ofta är mulet. Då får man köpa el som komplement. Men det kompenseras under sommarhalvåret då panelerna producerar mer solel än vad ett hushåll normalt behöver. Då kan de flesta sälja sin överskottsel till elbolaget.

 • Hur påverkar Skugga Solcellerna?

Generellt skall man undvika skuggning på sin anläggning. Vi tar alltid hänsyn till eventuell skuggning i projekteringen och anpassar anläggningen efter de förutsättningar som finns.

 • Är mitt hus lämpligt för Solceller?

Solpaneler passar de flesta hus. Men det finns såklart vissa förutsättningar som är mer gynnsamma. Det behövs en fri yta på ditt hur eller närliggande byggnad på minst 10 kvm. En takyta som vätter mot syd, sydväst eller sydost är att föredra. Även tak som vätter mot öst eller väst fungerar bra. Solpaneler lämpar sig bäst för tak med 0-60 grader lutning med så lite skugga som möjligt.

 • Vad är en växelriktare (Inverter)?

En växelriktare omvandlar likströmmen som bildas i anläggningen till växelström – det som de flesta apparater i ditt hem behöver för att fungera. Växelriktaren placeras oftast i närheten av Elcentralen och kopplas in i husets befintliga elsystem. Ni kan även montera Batteripack lösning för att lagra ned El från Solcellerna och elnätet för att använda som ett backuppsystem vid strömavbrott.

 • Kommer solpanelerna att täcka hela huset elbehov Åretrunt?

Nej, oftast inte, men i de allra flesta fall en övervägande del. I samband med offert gör vi på CleanPowerSweden en överskådlig beräkning av hur mycket av husets aktuella elbehov som kommer täckas av solpanelerna. I de flesta fall genererar panelerna tillräckligt med el under dagtid vilket gör att man bara behöver köpa el från elnätet under natten.

Solpanelerna kommer dessutom att leverera mer el på sommaren när dagarna är längre och solen generellt skiner mer jämfört med under vintern. Det är under sommaren som man då ofta får ett överskott av el som kan säljas till elbolaget.

 • Hur lång är leveranstiden?

Det beror lite på hur många som installerar solpaneler samtidigt som du. Men generellt sett 6-10 veckor från godkänd offert. Beroende på hur stor efterfrågan är på system och material

 • Hur lång tid tar det att installera solcellerna ?

Paneler på en normalstor villa tar ungefär 2-4 dagar att installera inklusive installation av ev ny växelriktare så längre det inte uppkommer några oförutsedda svårigheter under installationen.

 • Behöver jag bygglov för att installera solcellerna?

Vanligtvis behövs inte bygglov för att installera solpaneler. Det kan krävas om byggnaden är kulturklassad eller om panelerna inte följer takets lutning. Kontakta din kommun för att fråga om råd. Om du behöver bygglov hjälper CleanPowerSweden dig med ansökan.

 • Måste jag byta tak innan ja monterar solcellerna?

Det är bra att veta att man kan installera solpaneler på de flesta typer av tak. Och du behöver inte byta tak för att installera solpaneler. Däremot är det inte att rekommendera att sätta solpaneler på ett tak som man tänker byta de närmsta åren.

 • Får vem som helst montera solcellerna?

Nej, solpanelsanläggningar bör installeras av utbildad personal och företag med el behörighet. En nätansluten solcellsanläggning är en starkströmsanläggning som medför risker vid installation och påverkar er försäkring. Alla företag som installerar solpaneler måste ha ett egenkontrollprogram anmält till Elsäkerhetsverket. Det kan du som kund söka upp via “Kolla elföretaget” här. När det kommer till anslutning mellan Växelriktare och Fasta elnätet måste det göra av en Certifierad Elektriker!

 • Vad krävs för underhåll av solcellerna?

En solcellsanläggning är i stort sett helt underhållsfri. Regn och snö sköter om det mesta av rengöringen. Det du kan göra, eftersom livslängden på panelerna är så pass lång är att hålla koll på och beskära träd och annan växtlighet så att de inte skuggar panelerna så att deras elproduktion går ner.

Om du skulle upptäcka att något är fel eller inte stämmer, kontaktar du oss direkt.

 Clean Power Sweden – Renewable Energy Source

Support: info@cleanpowersweden.com

Order:  magnus@cleanpowersweden.com

 • Vad händer vid ett strömavbrott?

Vid strömavbrott slutar systemet att producera el av säkerhetsskäl så länge reparationsarbete utförs. Om du inte har en backupcentral.

 Det här består backup-lösningen av

Backup-lösningen består av en backupcentral för fem 10 A-säkringar och en extra modul till ditt solcellsbatteri. Den extra modulen är till för att säkra att det alltid finns reservkraft att använda vid strömavbrott, även om det skulle inträffa på morgonen när mycket av batteriet har laddats ur under natten. Du bestämmer dock själv hur mycket av batteriets lagringsutrymme du vill avsätta för backup-lösningen.

Så här fungerar det

Backupcentralen monteras bredvid din elcentral. De säkringar som du vill ska fungera vid strömavbrott plockas ur elcentralen och installeras i stället i backupcentralen. Därefter kopplas backupcentralen till solcellsanläggningens växelriktare. Vid strömavbrott ser växelriktaren till att solcellsanläggningen kopplas bort från elnätet och att solcellsbatteriet försörjer backupcentralens säkringar med el.

Så länge räcker solcellsbatteriet vid strömavbrott

Hur länge backup-lösningen räcker beror på vilka hushållsfunktioner du kopplar till den. Värme och varmvattenberedare drar stora mängder el och bör inte kopplas till backup-lösningen – de skulle snabbt tömma batteriet.

Kyl och frys, några köksapparater, bredband och wifi, tv, laptop- och mobilladdare är exempel på funktioner som ett batteri kan driva i upp till två dygn. Om ingen är hemma när strömavbrottet inträffar kan apparaterna ovan drivas i upp till nio dygn.

Backup-lösningen håller även i gång din solcellsanläggning. Det innebär att om och när solen skiner under strömavbrott så laddar solcellerna batteriet igen och dina utvalda hushållsfunktioner kan fortsätta drivas ännu längre.

Behöver jag tänka på något särskilt innan jag beställer backup-lösningen?

Fundera gärna ut vilka hushållsfunktioner som du vill ska fungera under ett strömavbrott innan installationsdagen, så ser installatören till att inkludera dem till din backup-lösning. Funktionerna ska vara kopplade till säkringar på 10 A och inte vara stora energitjuvar, då töms batteriet snabbt.

Se även till att du har möjlighet att installera ett solcellsbatteri. Du hittar mer information nedan.

Att tänka på när du ska installera solcellsbatteri

Vi sköter installationen av din solcellsanläggning och ditt solcellsbatteri. Innan du beställer ett batteri behöver du dock se till att du kan placera det på en lämplig plats.

Placering inomhus

Batteriet behöver ställas på en jämn golvyta i ett välventilerat rum. Det får inte utsättas för brand, frost, vatten eller direkt solljus. 

Ett garage, en källare eller ett förråd är exempel på lämpliga installationsplatser.

solcellsbatteri-friyta-400x420.png

Tillräckligt med fri yta

Ett solcellsbatteri är ungefär lika stort som ett smalt väggskåp. Se till att det finns 35 cm fri yta framför och bakom batteriet, samt 60 cm ovanför.  Om du har ett utrymme på 135x160x40 centimeter så får samtliga våra batteristorlekar plats.

 • Det minsta batteriet (tre moduler) mäter 63x55x33 cm.  
 • Det mellanstora batteriet (fyra moduler) har måtten 63x68x33 cm.
 • Det största batteriet (fem moduler) mäter 63x81x33 cm.

En lämplig vägg

Solcellsanläggningens växelriktare och backup-central ska kunna monteras på en vägg i samma rum som batteriet står i. Väggen behöver ha en fri yta som är 1,9 m bred och 1,6 m hög för att de ska få plats. Den måste också kunna bära växelriktarens vikt på 30 kg. 

Wifi-täckning

För att kunna följa din elproduktion, elförsäljning och elförbrukning via en app eller i din dator behöver du se till att det finns wifi-täckning där batteriet placeras. Du kan också dra en nätverkskabel från din router till installationsplatsen.

Brummande ljud

Batteriet låter ingenting, men placeras i samma rum som solcellsanläggningens växelriktare. Denna ger ifrån sig ett svagt brummande ljud på ca 30 dbA (ungefär som en viskning) så undvik att installera utrustningen i ett rum där du uppehåller dig.

Huvudsäkring

Du behöver ha en huvudsäkring på minst 16 A för att kunna installera ett solcellsbatteri.

Vad är skillnaden på ödrift och er backuplösning?

Ödrift är ett reservelnät som är designat för att kunna koppla bort ett område eller en verksamhet helt från elnätet och fortsätta fungera isolerat. Ödrift innebär att reservkraft är ansluten till nätanslutningspunkten och därmed behövs skyddsutrustning såsom en separat brytare.

Vår backup-lösning är en så kallad UPS-lösning (Uninterruptable Power Supply) med brytaren inbyggd i växelriktaren som automatiskt bryter bort elnätet vid strömavbrott. Dess funktion är att en kortare tid försörja några utvalda förbrukare, som är kopplade till en separat utgång på växelriktaren, med el i händelse av strömavbrott. Dessa är alltså helt separerade från huvudcentralen och elnätet.