New Test and it will work

Av

Indeed today is a happy day 🙂 After waiting for many days, the connector for Adapter Board arrived today. No time to waste so I assembled as many as I can to test the boards soon. I am very happy how it looks! 🙂 Right now I am just waiting for the BMS board with…

Hur min websida kom till!

Av

Jag fick en ide en kväll om att hitta en lösning på att kunna spara på el från solceller denenergin som kommer ifrån solceller skulle lagras i batteripack system, jag började skissa på ett system skulle kunna göra vi kan spara på elkraft från solen , vi tar lite bra batterier, vi tar lite solceller.…